Service äldresystem

Vi är måna om att kunna erbjuda reservdelar även till våra äldresystem,
Vår målsättning är att kunna erbjuda reservdelar ända upp till 25 år.

Vi har reservdelar till följande produkter:
 • RB Larm
 • RB 400
 • RB Larm Classic
 • RB 405
 • RB 408
 • RB 416
 • RB 432
 • RB-45
 • RB-45/400
 • CK-90
 • Power 832

Vi har ett av Sveriges största sortiment av reservdelar

Bewator Classic RB Larmprodukter, RB Alarm 400 serien
Bewator Classic, eller RB400-serien, är ett larmsystem främst avsett för inbrottslarm och överfallslarm, men kan även användas för brandlarm, teknisk bevakning, t ex av ventilationsanläggningar, frysdiskar, värmepumpar etc.

Beroende på anläggningens storlek har kunden valt någon av följande centralapparater:

 • RB405 Centralapparat avsedd för mindre anläggningar. Enheten har 5 sektionsingångar till vilka larmdetektorer av olika slag kan anslutas samt 2 ingångar för larmförbikopplare (kodförbikopplare RB950, lås med microbrytare etc).
 • RB408 Centralapparat avsedd för mindre anläggningar. Enheten har 8 sektionsingångar till vilka larmdetektorer av olika slag kan anslutas samt 2 ingångar för larmförbikopplare (kodförbikopplare RB950, lås med microbrytare etc).
 • RB416 Centralapparat avsedd för medelstora anläggningar. Den har 16 sektionsingångar och 4 förbikopplaringångar.
 • RB 432 Centralapparat avsedd större anläggningar. Den har 32 sektionsingångar och 4 förbikopplaringångar.

 

Skissen nedan visar en centralapparat av typen RB416.

Bewator Classic RB 400-2