RB 400 serien

Bewator Classic Larmprodukter RB 400 serien
Bewator Classic, eller RB400-serien, är ett larmsystem främst avsett för inbrottslarm och överfallslarm, men kan även användas för brandlarm, teknisk bevakning, t ex av ventilationsanläggningar, frysdiskar, värmepumpar etc.

Beroende på anläggningens storlek har kunden valt någon av följande centralapparater:

  • RB408 Centralapparat avsedd för mindre anläggningar. Enheten har 8 sektionsingångar till vilka larmdetektorer av olika slag kan anslutas samt 2 ingångar för larmförbikopplare
    (kodförbikopplare RB950, lås med microbrytare etc).
  • RB416 Centralapparat avsedd för medelstora anläggningar. Den har 16 sektionsingångar
    och 4 förbikopplaringångar.
  • RB 432 Centralapparat avsedd större anläggningar. Den har 32 sektionsingångar
    och 4 förbikopplaringångar.

 

Skissen nedan visar en centralapparat av typen RB416.

Bewator Classic RB 400-2