Passagesystem

Ett passagesystem ger dig den enkelhet och den fullständiga kontroll många drömmer om när det gäller att ge olika personer behörighet till olika lokaler och maskiner.nyckelknipa-2
Nyckelhanteringen ett av många stora säkerhetsproblem. Nycklar kan tappas och kopieras med kraftigt reducerad
säkerhet som följd.

Passagesystem RCO PDF


Passagesystem med kortläsare
Ökad säkerhet med R-CARD 5000
Med en kortläsare installerad får var och en sitt unika kort som när som helst kan spärras eller raderas om kortet skulle komma bort eller bli stulet. Du kan helt fritt styra vilka personer som får passera var och under vilka tider detta får ske och dessutom har du möjlighet att ge vissa personer behörighet att styra larm och andra inte. Genom händelseminnet kan du sedan kontrollera de olika in och utpasseringarna. Du får reda på vilka personer som passerat var och vid vilken tid detta har skett.

Passagesystemet kan du programmera från din PC. Du lägger in nya kort, skriver semesterperioder och ändrar i årskalendern. Allt som programmerats i systemet kan ses på skärmen eller skrivas ut på skrivare. Händelseminnet gör att du kan skriva ut vem som passerat en viss dörr och vid vilken tid detta har skett.

lasare-handsfreeHandsfree/Beröringsfri läsare
Den stora fördelen med Handsfree/beröringsfritt är givetvis att det är bekvämt och smidigt. Man slipper ha ett kort i handen, dörren öppnas automatiskt när man närmar sig.

En annan av fördelarna med Handsfree/Beröringsfritt är en snabbare läsning samt mindre slitage av kort jämfört med magnetkort. Finns även i utförande med knappsats, att användas exempelvis under viss tid på dygnet. Korten finns i utförande endast Handsfree/ Beröringsfritt, kombination magnetkortläsning eller som nyckeltag.

Magnetkortläsaremagnetkortlasare_2-olika
Det här är den idag vanligaste läsartypen, och används inom de flesta företag. Den stora fördelen med Magnetkortläsare är att korten är mycket billiga i inköp.

Korten går att kopiera men tillsammans med den personliga koden hålls ändå säkerheten på en i de flesta fall tillräcklig nivå.
Magnetkortläsaren finns i tre utföranden: Utan knappsats, med knappsats eller infälld med knappsats.


Kompakt kodlås

R-COD 500  Det nya kodlåset som visar när dörren är öppen
R-COD 500 är ett helt nytt kodlås med modern design och många funktioner. R-cod_500Det är avsett för företag och fastigheter där man på ett enkelt sätt vill höja säkerheten. Kodlås är det perfekta alternativet till vanliga nycklar, när många personer skall passera genom en dörr.

Det är smidigt och snabbt för den behörige samtidigt som det effektivt stänger ute alla obehöriga. När man slår sin kod på R-COD 500 så börjar den röda symbolen att lysa. Då rätt kod är intryckt så indikeras detta på ett tydligt sätt av de två växelvis lysande gröna symbolerna.
Det här gör det enklare att slå koden samt att veta när dörren är öppen.


Elektroniska lås för hem och företag                                  Broschyr NoKey offline PDF

NoKey offline en del av R-CARD 5000

Helt fristående läsare utan behov av kablage, Möjlighet till spänningsmatning via adapter, Många möjligheter till individuell anpassning, Händelselagring i både kort/tag och läsare.

nokey bild2På objekt med många innerdörrar eller dörrar på svårtillgängliga platser kan det vara både dyrt och tidskrävande att installera konventionella passerläsare. Men med NoKey offline slipper man all kabeldragning, vilket innebär en väldigt kostnadseff-ektiv och smidig möjlighet att inkludera alla dörrar i sitt passersystem.


NoKey offline
är en serie läsare med den stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget
NoKey offline uppfyller nordisk låsstandard och är speciellt utvecklad för marknaden i Norden med tanke på kvalitet och funktion. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

[column size=”one-fourth”]Säker hårdvara
Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage, vilket innebär högre säkerhet jämfört med produkter där allt finns på utsidan. Öppning med vred eller handtag från insidan påverkar låset helt mekaniskt, och gör att det alltid går att ta sig ut[/column][column size=”one-fourth”]Snabb installation
Ingen kabeldragning och ingen åverkan på dörren. Installationen är med andra ord väldigt enkel vilket är till glädje för både installatörer och användare.[/column][column size=”one-fourth”]nokey2
[/column][column size=”one-fourth” last=”true”]Effektiv programmering
RCO:s vanliga online-läsare (Mifare) fungerar som ini-tieringsläsare för NoKey offline, alltså behövs inga separata läsare för detta ändamål. All programmering sköts dessutom från mjukvaran R-CARD M5
[/column]

Elegant, enkelt och ekonomiskt nokey bild1för alla led
93500130-nokey-broschyr

 

 

 

 

 

 

Se filmen om NoKey offline


Codoor och R-Force, kompaktkodlås monterat på dörrbladet

CD3500 Codoor
Programmerbart kodlås
som monteras direkt på dörrtrycketCodoor
och drivs med batteri. Spärrar tryckesfunktionen från utsidan – vid rätt kod kan trycket medbringa fallkolven en gång. Trycket på insidan medbringar alltid fallkolven. Mycket snabbmonterat och ingen åverkan görs på dörren

R-FORCE
R-forceBatteridrivet kodlås
som lätt kan monteras på alla typer av inner- och ytterdörrar.
Den ser till att dörren på ett enkelt sätt är låst. Se våra rekommenderade låstyper.  R-FORCE bygger på principen att frikoppla handtaget. Med giltig kod kopplas handtaget in en inställbar tid. Vid montage på ytterdörr ska batteridosan användas. Den monteras på insidan av dörren i uppvärmt utrymme.


Mjukvara R-Card M5 till passagesystem

Från litet till stort
Passar för alla behov

Passersystemet som kan byggas från
1 dörr till hur stort som helst. M5 med R-CARD 5000 motsvarar alla behov och löser era problem med tillträdesskyddet.

terminal-2Från enkelt till avancerat
Enkelt handhavande
M5 är en lättnavigerad programvara av senaste snitt

med Outlook-genvägar och överskådlig trädstruktur av
mappar och ikoner. Enklare administration kan också utföras med webbläsare som tunn klient.


I
takt med verksamheten

Moduluppbyggnad gör det enkelt att förändra för
framtida behov. Utöka antal dörrar, användare och operatörer/klienter, lägg till funktioner och ny teknologi efter behov och när det passar er verksamhet.

terminalModern teknik
M5 är ett Windows program anpassat för nätverk med många klienter och SQL databas för bästa prestanda.
R-CARD 5000
nyttjar senaste teknik för högsta säkerhet och tillförlitlighet. Systemet ansluter all utrustning med krypterad överföring, från PC ända ut till läsaren vid dörren. Vidare finns inbyggd redundans för funktion även vid dator-haveri,
ledningsbrott etc. Förutom alla vanliga läsartekniker, stöds
fler typer av beröringsfritt och biometri.