Kameraövervakning

Ett övervakningssystemen med kameror får en allt större betydelse.snattare
Till de vanliga uppgifterna (övervakning och identi- fiering) kommer larmverifiering med digital bildöverföring och bildlagring.
Övervakningssystemen talar på ett enkelt och tydligt sätt om vem eller vilka som står på andra sida dörren eller vad det är som händer nere på lagret eller bakom hyllorna i butiken.

Tillstånd till kameraövervakning behövs om man avser att övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är ett offentligt eller privat område. Strikt privata utrymmen eller områden som inte anses upplåtna för allmänheten är bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljehus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts uppehålla sig.

Broschyr:  Proffesionell kameraövervakning    PDF  collage_butiker

Mer information om de krav som Länsstyrelsen i Stockholms län
ställer för kamaraövervakning, 
finns här >>