Integrerade system

Allt i ett system – förenklad administration och kostnadseffektivt utnyttjande av
enheter och kabelnät.

Varför bygga dubbla system när man kan få allt i ett.
Passage, inbrottslarm och brandvarning helt integrerat i ett och samma system. Med några få knapptryckningar kompletterar administratören enkelt t.ex. en användare med rätten att slå av och på ett larmområde – allt i samma programvara.

integrerat-system2

Översiktsbilderna gör det möjligt att tydligt se vilka områden som är eller inte är tillkopplade. Via symboler ser man utlösta larm och kan enkelt kvittera och återställa dessa direkt från det grafiska gränssnittet.