Större företag/myndigheter

InbrottslarmStörre företag/myndigheter                                                         Visa broschyr:  LarmNet,  PDF          

LarmNet Ett säkerhetssystemindustribyggnad att växa med!
Välj ett system med näst intill obegränsade resurser och som har en svensk flexibel programvara som kan tillfredställa framtida behov.

LarmNet finns i två storlekar. Det mindre systemet klarar 32 sektioner och det större upp till 1024 sektioner.
Det är samma komponenter manoverpanel_larmneti båda, därför är det lätt att expandera även det mindre när behoven växer. Grafisk presentation finns till systemet samt specialdesignade tillbehör som GSM och Multicom moduler även IP moduler för kommunikation via nätverk.

Provat och godkänt i larmklass 3
LarmNet är konstruerat i Sverige av konstruktörer med erfarenhet av larm och säkerhetsanläggningar sedan över 25 år. Detta innebär att både kommande krav för Svensk standard och tidigare erfarenheter från marknaden vävts samman till en unik Svensk kvalitets- produkt. Tester på Statens provningsanstalt och i Norge utifrån den Svenska Försäkrings Föreningens krav visar  att kraven är väl uppfyllda.

 Godkänd enligt RUS 130:5.
Upp till 1024 adresser (ingångar).
Hanterar upp till 64 områden.
256 användare med 5, 6 eller 7-ställiga koder.
Utbyggbart via bussledning (RS485).
Upp till 63 st. undercentraler med vardera 8/16 larmslingor och 6 styrutgångar  kan anslutas.
Upp till 32 manöverpaneler kan anslutas via bussledningen.
16 interna kopplingsur, med årskalender och veckofunktion.
Inställbara värden på balanseringsmotstånden.
Första centralapparaten med integrerad Multicom-sändare med programmering i ordinarie pc-program.
Ett register med de senaste 2000 händelserna kan skrivas ut.
Inbyggd larmsändare sänder larmkoder med upp till 8 tecken och kan ej blockeras genom motringning vid anslutning till AXE.


Tillbehör

FBK-600RS-610-2
Manöverpanel (till LarmNet)
2 st. Ingångar på manöverpanelen, är ej programmerbara, de skall inkopplas som typ 3, änd och detektormotstånd.
2 st transistor, max 200mA, varav den ena är parallell med den inbyggda summern, utgångarna sluter till minus vid aktivering.
Mått: 157 x 111 x 27mm


IND-600
Indikeringstablå (till LarmNet)RS-650-2
Indikeringstablå med 15 lysdioder/utgångar som ansluts direkt på databussen till LarmNet. Ingen extra/ny programvara behövs utan enheten programmeras som 3 undercentraler. Kan användas som  status indikering för områden dörrkontroll etc. Alla tillgängliga utgångsfunktioner i LarmNet kan användas.


GSM-35GSM-modul_1-2
GSM modul (till LarmNet)
Integrerad GSM modul för larmnet.  Skickar larm till larmcentral. En mycket uppskattad funktion är att den även kan programmeras att överföra sms till anläggningsansvarig, med klartext vilken typ av larm som utlöst och sektion,(upp till fyra personer kan ingå i denna funktion).


LAS-600multicomkort1-2
Multicommodul (till LarmNet)
Integrerad multicomsändare för högsäkerhetsanläggningar
programmeras via centralapparaten kan överföra  upp till 32 larmbesked.