NoKey offline läsare

LH Alarm har börjat sälja NoKey offline

NoKey offline en del av R-CARD 5000

Helt fristående läsare utan behov av kablage, Möjlighet till spänningsmatning via adapter, Många möjligheter till individuell anpassning, Händelselagring i både kort/tag och läsare.

nokey bild2På objekt med många innerdörrar eller dörrar på svårtillgängliga platser kan det vara både dyrt och tidskrävande att installera konventionella passerläsare. Men med NoKey offline slipper man all kabeldragning, vilket innebär en väldigt kostnadseff-ektiv och smidig möjlighet att inkludera alla dörrar i sitt passersystem.


NoKey offline
är en serie läsare med den stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget
NoKey offline uppfyller nordisk låsstandard och är speciellt utvecklad för marknaden i Norden med tanke på kvalitet och funktion. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

Läs mer om NoKey här >>>