Godkännande

Polisgodkännande
För att bedriva polislarminstallationsverksamhet  krävs  tillstånd av Polismyndigheten.
enligt Lag (1983:1097).

Tillstånd nr  AA 576-6564/95linje 330px x1pxBehörig ingenjör
LH Alarm har anställda som uppfyller
kraven
enligt Svenska Stöldskyddsföreningen,
SSF 1016, Norm för behörig ingenjör – inbrottslarm.

Certifikat nr  03-233linje 330px x1pxBehörig ingenjör
LH Alarm har anställda som uppfyller
kraven enligt Svenska Stöldskyddsföreningen,
SSF 1016, Norm för behörig ingenjör – inbrottslarm.

Certifikat nr  18-460
linje 330px x1px

Kvalitetsledningssystem
LH Alarm har ett kvalitetssystem som uppfyller kraven enligt Svensk Standard, SS-EN ISO 9001:2008, eldningssystem för kvaliitet, vad gäller Projektering, installation, service, och underhåll av säkerhetssystem.
Certifikat nr 03-912linje 330px x1px
Certifierad anläggarfirma
LH Alarm uppfyller kraven för Anläggarfirma Inbrottslarm i larmklass 1-2-3-4
enligt Svenska Stöld- skyddsföreningens,
SSF 1015, Norm för Anläggarfirma – inbrottslarm.
Certifikat nr 03-384

 linje 330px x1px

Certifierad anläggarfirma
LH Alarm uppfyller kraven för Anläggar-
firma CCTV  enligt Svenska Stöldskydds föreningens,
SSF 1061, Norm för Anläggarfirma – CCTV.
Certifikat nr 15-229linje 330px x1px